Για τους προηγούμενους 4 κύκλους εγγεγραμμένους από το Nickelodeon, πηγαίνετε στη σελίδα επεισοδίων iCarly!

Νεότεροι υπότιτλοι!

iCarly - 7ος κύκλος

iCarly - 6ος κύκλος

*Πατήστε τον τίτλο του επεισοδίου για απ' ευθείας παρακολούθηση!