Επεισόδιο 1: The Rhymer
Επεισόδιο 2: Katara
Επεισόδιο 3: Two Ton Harley
Επεισόδιο 4: Checkmate
Επεισόδιο 5: Subsiders
Επεισόδιο 6: Mr. Bradford
Επεισόδιο 7: Komodo
Επεισόδιο 8: Jelly Face
Επεισόδιο 9: Dollhouse
Επεισόδιο 10: X
Επεισόδιο 11: Kickbutt
Επεισόδιο 12: The Magnificent
Επεισόδιο 13: Morningstar Academy

Επεισόδιο 14: DJ Elephant Head
Επεισόδιο 15: Snakeskin
Επεισόδιο 16: Eternum
Επεισόδιο 17.1: Ishina 1
Επεισόδιο 17.2: Ishina 2
Επεισόδιο 18: Quake
Επεισόδιο 19: Mechanov
Επεισόδιο 20: Detention
Επεισόδιο 21: Skeleton Crew
Επεισόδιο 22: Limelight
Επεισόδιο 23: Frostbite
Επεισόδιο 24: Ninja Intervention
Επεισόδιο 25: Cousin Connor